Brottsförebyggande rådets studie som tagits fram på uppdrag av regeringen och publicerats 31 mars 2021 bygger vidare på och bekräftar tidigare forsknings och rapporters slutsatser: att islamofobiska hatbrott ökar, att de sker i hela samhället och att de drabbar hårdast alla som på ett synligt sätt uppfattas som muslimer!

På Förenade Islamiska Föreningar i Sverige tar vi på daglig basis emot samtal och meddelanden från våra församlingar och föreningar om hur våra medlemmar upplever utsattheten som så tydligt och detaljerat beskrivs i BRÅ:s studie. Vi ser också hur klimatet hårdnat konstant de senaste 10 åren i frågor som rör islam och muslimer. Under veckan fick vi ta del av Malmö stads rapport om den digitala staden och hur hatet aggressivt angriper olika minoriteter. Studien visar bland annat att 97% av hatbrottsoffren på Flashback och 75% av de på Facebook är personer som uppfattas som muslimer!

Vår rapport om moskéers utsatthet från 2018 visar också mycket bekymmersamma siffror. Att sex av tio muslimska bönelokaler har utsatts för fysiska angrepp, att två tredjedelar av landets muslimska församlingar har mottagit hot och att åtta av tio representanter för muslimska föreningar upplever att det finns en hotbild mot landets moskéer. Bara under förra veckan noterade vi två nya attacker ena mot moskén i Norrköping och den andra mot moskén i Vetlanda.

  • Det här är en situation som inte på något sätt kan uppfattas som förenligt med hur vi vill att Sverige som land ska vara, eller förenligt med hur våra grundlagar är formulerade: att respektera allas lika värde samt skydda den enskilda människans frihet och värdighet, säger Mohamed Temsamani, ordförande för FIFS.
  • Veckans rapporter är ytterligare hjälpmedel som delges regeringen i syfte att handlingskraftigt vidta åtgärder mot islamofobin och dess uppenbara konsekvenser mot Sverige som demokrati, tillägger Mohamed Temsamani.

BRÅ:s studie avslutas med ett antal åtgärdsförslag som bland annat lyfter upp trossamfunden och moskéerna som viktiga samverkans partner för att nå ut med värdefullt budskap och bidra till förebyggandet av hatbrott. Det är ett arbete som vi redan bedriver och är gärna fortsatt delaktiga i.

FIFS styrelse
Stockholm den 1:a april.

Kontakt: info@fifs.se eller 08-50910924.