Donera

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

FIFS är den första godkända muslimska riksorganisationen i Sverige med organisations nr: 802013-5904 som grundades år 1974. FIFS är en ideell, religiös och demokratisk trossamfund som består av 52 föreningar och betjänar 30 629 registrerade medlemmar. Samfundet är en partipolitiskt obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.  Vi aktivt verkar för dialog, integration, respekt och tolerans.

FIFS har som målsättning

  • Att främja samarbete mellan medlemsorganisationer och mellan FIFS och andra muslimska organisationer i Sverige.
  • Att förbättra medlemsorganisationers förutsättningar att uppfylla  sina verksamhetsmål.
  • Att skapa yttre förhållanden som ger medlemsorganisationer  möjlighet att främja, bevara, skydda och stärka muslimers identitet.
  • Att verka för dialog och integration som bygger på ömsesidig  respekt och tolerans samt bidra till anpassning av den muslimska kulturen och levnadssättet i Sverige och bekämpa fördomar, öka tolerans, motarbeta  diskriminering och islamofobi.

Här kan du donera till vår och våra medlemsföreningars verksamhet samt till vår moskéfond där pengarna går till olika moskébyggen, renoveringar och säkerhetsanpassning. Tänk på att alla dessa ändå Zakat-berättigade.

Allah säger i Koranen: TROENDE! Ge av vad Vi har skänkt er för er försörjning innan en Dag kommer då allt köpslående är förbi, då ingen vänskap [består] och inga förböner [tas emot]. De som förnekar sanningen är svåra syndare. (2:254)

Du kan överföra till vårt konto PG 487 91 62-8 eller Swish 1234660114