Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)

FIFS är den första godkända muslimska riksorganisationen i Sverige med organisations nr: 252004-3882 som grundades år 1974. FIFS är en ideell, religiös och demokratisk trossamfund som består av runt 50 föreningar och betjänar över 33 000 registrerade medlemmar. Samfundet är en partipolitiskt obunden och samhällsnyttig organisation vars verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling.  Vi aktivt verkar för dialog, integration, respekt och tolerans.

Vår vision är att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad islamisk verksamhet i form av gudstjänster, själavård, undervisning och omsorg, så att Islam ses i samhället som religion och inte som problem. Vi arbetar därmed för att vara ett stabilt trossamfund som har egen livskraft.

FIFS har som målsättning

  • Att främja samarbete mellan medlemsorganisationer och mellan FIFS och andra muslimska organisationer i Sverige.
  • Att förbättra medlemsorganisationers förutsättningar att uppfylla  sina verksamhetsmål.
  • Att skapa yttre förhållanden som ger medlemsorganisationer  möjlighet att främja, bevara, skydda och stärka muslimers identitet.
  • Att verka för dialog och integration som bygger på ömsesidig  respekt och tolerans samt bidra till anpassning av den muslimska kulturen och levnadssättet i Sverige och bekämpa fördomar, öka tolerans, motarbeta  diskriminering och islamofobi.
Kontakta oss