I Guds Namn Den Allsmäktige, Den Barmhärtige

Smittspridning som rådde i våras medförde stora inskränkningar i vårt samfundsliv. Många moskéer stängde ner helt medan andra fortsatte hålla öppet med begränsad verksamhet som inställd bön, fredagsbön och Eidfirande. I somras började vi se ett hopp i att kunna återgå till en något normalare vardag, moskéer började öppna och viss verksamhet återupptogs inom ramen för de rekommendationer som då gällde.

På senare tid har smittspridningen åter börjat öka i snabb takt och den blev så allvarlig nästan alla landets regioner införde särskilda allmänna råd. Tyvärr har de inte fått önskad effekt i invånarnas beteende och därmed smittspridningen, av den anledningen meddelande regeringen med statsministern i spetsen igår att de sänker maxgränsen för allmänna sammankomster från 50 till högst 8 personer. Begränsningen börjar gälla från tisdagen den 24: november och ska gälla i fyra veckor. De vädjade också till invånarna att de inte bör förekomma någon som helst social samling med fler än 8 personer. Syftet är att bromsa smittspridningen och för att visa solidaritet med sjukvårdspersonal och andra välfärdsarbetare samt att rädda liv.

Det är nu alla vårt ansvar som goda invånare och muslimer att ta vårt enskilda och gemensamma ansvar för att rädda liv på våra medmänniskor samt visa hänsyn och bidra till att sjukvårdspersonal kan utföra sitt arbete under goda förhållanden. På detta sätt kan vi som svenska muslimer bidra till att vårt samhälle kan ta sig inom denna tid av prövning. Detta är något som också som är linje med vår vackra religion och dess barmhärtiga budskap.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

  1. Att följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
  2. Att ta reda på vilka särskilda allmänna råd som gäller i er region, det är dessa bestämmelser som gäller även om det finns undantag.
  3. Att stänga moskén för alla sammankomster och andra sociala verksamheter, snarast möjligt dock senast den 24:e november.
  4. Att flytta den verksamhet som går till digitala plattformar.
  5. Att sprida denna information till sina medlemmar via sina kanaler och tillgängliga språk.
  6. Vi uppmanar våra enskilda medlemmar att undvika alla sociala samlingar med fler än 8 personer.
  7. Att endast umgås med de personer som ingår i ert hushåll.
  8. Att skydda och visa hänsyn till våra riskgrupper som våra äldre och de kroniskt sjuka.
  9. Att stödja våra moskéer under denna tid av prövning.
  10. Att be Allah swt att lyfta denna prövning.

 

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

Förenade Islamiska
Stockholm den 18 november 2020

Kontakt
Mohamed Temsamani
FIFS ordförande
info@fifs.se