Med anledning av Corona viruset har folkhälsomyndigheten under onsdagen kommit med en rekommendation till regeringen om att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Corona viruset. Regeringen har beslutat att följa folkhälsomyndighetens rekommendation. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att beröras av detta. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att följa regeringens beslut, i och med logistiska skäl och sammankomsternas natur uppmanar vi alla våra medlemsföreningar att ställa in alla större sammankomster som fredagsbönen exempelvis tills det att ett nytt beslut meddelas. Våra moskébesökares välbefinnande är vår främsta prioritet.

Vi uppmanar samtidigt alla våra moskébesökare att hålla sig uppdaterade och följa regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlig hygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen. Om du symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar. Tillhör du någon av riskgrupperna 60+ eller har kroniska sjukdomar kopplade till andning och lungor, rekommenderar vi dig att undvika större sammankomster även de religiösa.

Det är vår religiösa plikt att tillsammans med övriga samhällsaktörer och myndigheter att göra det som behövs för att skydda vårt samhälle och oss själva.

FIFS styrelse

Stockholm den 11:e mars 2020

Kontakt:

Mohamed Temsamani, ordförande

info@fifs.se