Rekommendationer vid återöppnande av moskéer

I Guds Namn Den Allsmäktige, Den Barmhärtige

Coronakrisen har förändrat tillvaro och förutsättningar för de allra flesta av samhällets institutioner. Tyvärr sammanträffade krisen med våra allra viktigaste religiösa höjdpunkter, fastemånaden Ramadan och den efterföljande högtiden Eid Al Fitr, då vårt samfund är i störst behov av gemenskap och moskéer.

Vår senaste rekommendation har, på grund av rådande rekommendationer från regeringen och ansvariga myndigheter, har varit att hålla moskéerna stängda. Detta för att värna om våra moskébesökares liv och hälsa, samt beakta vårt kollektiva ansvar i samhället.

Vi har nu omprövat vår rekommendation och ser att krisen går in i en ny fas där fler institutioner och verksamheter gradvis återupptas. De moskéer som har kapacitet och resurser att öppna upp för gemensam bön uppmanas att gradvis göra det, utan att bryta mot gällande lag och beslut, och med beaktande av rådande rekommendationer.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

  1. Följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
  2. Endast öppna moskén för de fem dagliga bönerna, samt öppna max 30 minuter innan och efter varje bön, dock med maximalt 50 personer.
  3. Att hålla avstånd mellan bedjande under hela vistelsen i moskén, även under bönestund.
  4. Att hålla toaletter och eventuella tvagningsstationer stängda, samt meddela de bedjande att komma till moskén tvagade.
  5. Att bön enbart får utföras av bedjande med egen medhavd bönematta.
  6. Att tydligt affischera och kommunicera de gällande reglerna och rutinerna som syftar till att begränsa smittspridningen.
  7. Att förhindra köbildningar vid ingång och utgång från moskén.
  8. Att erbjuda moskébesökarna desinfektionsmedel för att säkerställa handhygienen vid moskébesök.
  9. Att personer över 70 år, och sjuka personer inte får vistas i moskéerna tills vidare.

 

De moskéer som inte har kapacitet att upprätthålla de ovannämnda restriktionerna uppmanas att fortsätta hålla stängt tills gällande lagar och beslut ändras.

Vi ser gärna att ni genomför en riskanalys av just er församling via folkhälsomyndighetens bedömningsmatris

Moskéerna har saknat sina besökare och besökarna har saknat sina moskéer, och om vi fortsatt ska kunna hålla öppet är det allas ansvar att respektera gällande lagar, rekommendationer och trossamfundets anvisningar. Samt uppvisa god samarbetsvilja gentemot närmsta moské eller förening.  I fall det första stadiet av återöppnandet faller väl ut är vi beredda att ompröva våra rekommendationer för fler verksamhetsområden.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 1 juni 2020

Kontakt
Mohamed Temsamani
info@fifs.se