Under de senaste två dagarna har vi fått uppgifter om att fyra svenska moskéer i Malmö, Eskilstuna och Umeå har blivit utsatta för hatattentat genom brev med vitt pulver, samt typiska islamofobiska hatbudskap som utmålar svenska muslimer som främmande i sitt eget hemland!

”Det här för tillbaka tankarna till 2015 när muslimska församlingslokaler i hela Sverige utsattes för intensiva hat- och brandattentat. Hatet mot svenska muslimer är en nationell angelägenhet och ska behandlas därefter i det offentliga. Just nu upplever inte vi att vår säkerhet tas på lika stort allvar” säger Mohamed Temsamani ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

År 2013 bidrog vi till en rapport som kartlade svenska muslimers situation i Sverige och överlämnade den till FN för att hjälpa det allmänna att se situationen för vad den är. År 2014 var vi med och tog fram en rapport om säkerheten i svenska moskéer. Under 2018 följde vi det med ytterligare en rapport till FN med uppdaterade uppgifter. Samma år tog vi fram en särskild rapport om svenska moskéers utsatthet och säkerhet tillsammans med de övriga muslimska trossamfunden.

Säkerheten för svenska moskéer i Sverige är fortsatt en aktuell fråga som kräver effektiva åtgärder för att säkra att varje individ kan utöva sin grundlagsskyddade religionsfrihet!

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Stockholm 2020-11-12

 

Kontakt:

Mohamed Temsamani
FIFS ordförande
mohamed.temsamani@fifs.se