Den heliga fastemånaden Ramadan når snart sitt slut och lämnar vidare välsignelserna till nästa gäst som vi välkomnar med glädje och tacksamhet. Fastebrytningens högtid, Eid Al Fitr, inträffar enligt ett utlåtande från Europeiska Fatwarådet, på söndag. Vi vill med anledning av det gratulera våra medlemmar och det muslimska samfundet högtidens ankomst! Vi ber Gud att ni får ett underbart firande samt att Han accepterar er fasta och goda gärningar.

Det undgår inte er kännedom att årets Eid Al Fitr blir annorlunda med hänsyn till den utbredda covid-19 pandemin som fortsätter att smitta människor och skörda liv, både i Sverige och världen över. Majoriteten av våra moskéer och föreningar håller fortfarande stängt och tvingats ställa in hela eller en betydande del av sin verksamhet. Allt detta i syfte att värna om våra medlemmars och hela samhällets liv och hälsa genom att begränsa smittspridningen och följa myndigheternas ny införda lagar och rekommendationer.

Eidbönen utgör en central del av firandet och blir ett underbart tillfälle att känna gemenskap samt utbyta gratulationer, glädje och hälsningar. Eidbönen är också moskéernas mest besökta verksamhet, som i större församlingar samlar fler än 14 tusen besökare. Eftersom förbudet mot allmänna sammankomster på över 50 personer fortfarande gäller blir det i princip omöjligt att allmänt kalla till bön men samtidigt begränsa antalet till högst 50 personer. Vi uppmanar därför våra medlemsföreningar att inte arrangera Eidbönen. Vi uppmanar också våra medlemmar att begränsa sitt firande till den närmaste familjen och göra det på ett sådant sätt som inte strider mot folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi önskar alla återigen ett glatt och välsignat firande. Eid Mubarak!

FIFS styrelse
Stockholm den 21 maj 2020