Mellan den 10: och 11:e oktober höll FIFS sitt årsmöte. Våra medlemsföreningar från olika delar av landet tog sig till Stockholm för att delta i årsmötet. De viktigaste frågorna på dagordningen var val av en ny styrelse samt arbetet med uppbördshjälp. Under mötet valdes Mohamed Temsamani till ny ordförande för FIFS. Han har suttit i FIFS styrelse sedan 8 år tillbaka som ledamot, kassör och senast vice ordförande. Under mötet har även andra viktiga och strategiska frågor som uppbördshjälpen och flyktingfrågan i form av seminarier och workshops.