Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admin skapat 6 blogginlägg för.

Månaden ramadans första dag 2017 infaller lördagen den 27 maj

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre. Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning tar tillfället i akt, att under dessa heliga dagar påminna om att hålla ett fast grepp om Guds räddningslina och inte låta oss splittras.

Allah säger i Koranen: “Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder”. [Al-Imran 103].

I och med att Ramadan närmar sig är det ett tillfälle för oss att rannsaka oss själva, uppnå förbättring samt enas som en stor och stark grupp.

Generalsekretariatet för Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning meddelar om iakttagelsen av Ramadan månads nymåne för året 1438 hijri / 2017 i enlighet med:

  • De villkor som fastställs av Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning i sin resolution som antogs vid dess nittonde ordinarie möte som ägde rum i Istanbul under perioden 8 – 12 Rajab 1430 hijri/ 30 juni- 4 juli 2009.
  • Baserat på vad som beslutats av det internationella fiqh rådet i sin resolution nr. 18 som antogs under tredje konferensen år 1986, från det första mötet om gemensam hijri kalender som hållits i Istanbul under perioden 26-29 dhil-Hijjah 1389 hijri/27-30 november år 1978.
  • Resolutioner från världskonferensen om fastställandet av måncykler mellan de lärda och astronomer som anordnats av fiqh rådet tillhörande Muslimska Världens Förbund, som ägde rum i Mecka den 19-21 Rabi´ awal 1433 hijri/11-13 februari 2012, i vilken ett stort antal lärda, forskare och astronomer deltog.
  • Det nysläppta utfallet från den internationella islamiska konferensen som behandlade enandet av hijri kalendern, vilken ägde rum i Istanbul mellan 21-23 Shaaban 1437 hijri, motsvarande 28-30 maj 2016. I denna konferens deltog mer än 70 länder representerade av dess tjänstemän, trosministrar (Al-Awqaf), Fatwa-råd, Foqahaa, sakkunniga samt astronomer mm. Detta utöver de allra flesta Fatwa råd runtom i världen.
  • Ingen hänsyn tas till var månen skådas, för att profetens berättelse (frid vare över honom) “Fasta när ni skådat den, och bryt fastan när ni skådat den” inte ger en begränsning till var på jorden månen ska skådas.

Baserat på detta meddelar rådet följande:

  1. Att noggranna astronomiska beräkningar bekräftade att Ramadanmånads nymåne för år 1438 hijri föds kl. 19:44 GMT den 25 maj 2017, vilket motsvarar 29 sha’ban 1438 hijri.
  2. Följaktligen är iakttagelsen av nymånen inte möjlig på den dagen. Skådandet av nymånen kommer dock att ske den 26e maj, motsvarande 30e Shaaban 1438 hijri. Den kan observeras med blotta ögat i de flesta områdena i världen, såsom Afrika, Arabiska halvön, Nord- och Sydamerika samt Australien.

Därav infaller den första dagen av månaden Ramadan för år 1438 hijri/2017 lördagen den 27 maj 2017.


Gällande Shawwal månad till år 1438 hijri/ år 2017 så har:

  1. De astronomiska beräkningarna påvisat att nymånen för månaden Shawwal år 1438 hijri föds klockan 02.31 (GMT) på lördag den 24e juni motsvarade den 29e ramadan.
  2. Nymånen går att skåda i Nord- och Sydamerika, i delar av västra och södra Afrika samt i de centrala delarna av Afrika vid användning av teleskop.

Därmed infaller den första dagen av Shawwal (Eid Al-Fitr) år 1438 hijri, söndagen den 25e juni 2017.


Vi ber Allah att muslimerna mottar denna välsignade månad i tillstånd av godhet, välsignelse och stolthet.

Må Allah acceptera vår fasta och våra goda gärningar…

Lov och pris tillkommer Allah

/Generalsekretariatet för Fatwa och Forskning, Dublin.

Månaden ramadans första dag 2017 infaller lördagen den 27 maj2017-05-26T09:55:56+00:00

Eid al-fitr infaller tisdagen den 5 juli

Eid al-fitr infaller tisdagen den 5 juli

Grundat på Europeiska rådet för fatwa och forskning, Sveriges imam råd och beslutet från den internationella konferensen kring standardisering av hijri kalendern som hölls i Istanbul mellan den 28-30 maj i år, vill vi meddela att första dagen av Eid al-fitr första dag infaller den 5 juli 2016.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige vill därför önska sina medlemsföreningar och alla muslimer en välsignad Eid al-fitr, vi ber också att Allah accepterar vår fasta, bön och övrig dyrkan.

För att läsa Europeiska fatwa rådets uttalande på engelska här! och på arabiska här!

Eid al-fitr infaller tisdagen den 5 juli2016-07-04T12:52:37+00:00

Terrorattacken mot Kronan skolan

När FIFS nåddes av nyheten om terrorattacken mot Kronan skolan mottogs den med stor bestörtning. Därför skickade vi vår ordförande Mohamed Temsamani tillsammans med representanter för Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer påföljande dag för att överföra sina kondoleanser till offrens familjer. Under dagen besökte FIFS Lavins familj, minnesstunden för Ahmed i föreningen han var engagerad i samt besökte den allvarligt skadade studenten Wahed på sjukhuset. De blev också några intervjuer i media.

Terrorattacken mot Kronan skolan2016-04-21T18:21:53+00:00

FIFS har fått ett stort antal Koranböcker till sitt kansli

FIFS har fått ett stort antal Koranböcker till sitt kansli. Vi delade ut en hel del till våra medlemsföreningar under årsmötet, för att lägga utom i deras moskéer så att moské besökare kan läsa ur dem. En hel del av våra medlemsföreningar fick ytterligare ett stort antal som ska ges till olika flyktingboenden då många varit i kontakt med moskéer runt om i landet och efterfrågat Koranböcker och menar att det finns stor efterfrågan från olika flyktingboenden.

FIFS har fått ett stort antal Koranböcker till sitt kansli2016-04-21T18:19:52+00:00

Pressmeddelande om terrorattentatet mot Kronogårdsskolan i Trollhättan

Vi har med stor sorg följt händelseutvecklingen om terrorattentatet mot Kronogårdsskolan i Trollhättan. Denna fruktansvärda händelse har skapat en oro bland Trollhättans invånare och i resten av landet. Idag är barn och ungdomar redan särskilt sårbara och skolan bör vara en trygg plats för dem. Deras rätt till trygghet och personlig säkerhet är en grundläggande mänsklig rättighet som måste bejakas och prioriteras.

Vi vet fortfarande väldigt lite om gärningsmannen och vad han hade för motiv men det har rapporterats en del om hans rasistiska åsikter som han uttryckte för i sociala medier. Denna tragedi är tyvärr den senaste i en rad olika våldsdåd som har ägt rum mot moskéer och flyktingförläggningar. Denna gång har våldet orsakat två döda och två som fortfarande vårdas på sjukhus.

Vi på Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) kommer därför att skicka en delegation till Trollhättan för att visa vårt stöd till de anhöriga. Detta kommer vi att göra tillsammans med Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) och Sveriges Unga Muslimer (SUM). Våra djupaste kondoleanser går till de anhöriga och må Gud vara barmhärtig över de döda offren.
FIFS, Stockholm den 2015-10-22

Pressmeddelande om terrorattentatet mot Kronogårdsskolan i Trollhättan2020-01-29T10:33:17+00:00

FIFS har haft sitt årsmöte för 2015

Mellan den 10: och 11:e oktober höll FIFS sitt årsmöte. Våra medlemsföreningar från olika delar av landet tog sig till Stockholm för att delta i årsmötet. De viktigaste frågorna på dagordningen var val av en ny styrelse samt arbetet med uppbördshjälp. Under mötet valdes Mohamed Temsamani till ny ordförande för FIFS. Han har suttit i FIFS styrelse sedan 8 år tillbaka som ledamot, kassör och senast vice ordförande. Under mötet har även andra viktiga och strategiska frågor som uppbördshjälpen och flyktingfrågan i form av seminarier och workshops.

FIFS har haft sitt årsmöte för 20152018-07-18T15:52:05+00:00