Vi har med djup sorg och oro mottagit den fruktansvärda nyheten om ytterligare terrorattacker mot moskéer i västerlandet, denna gång i Nya Zeeland. Terroristerna har kallblodigt och hänsynslöst stormat böneplatsen och skjutit ihjäl ett 50-tal människor mitt under bönen. Bland offren finns barn, kvinnor och äldre personer som sökte gemenskapen och den andliga stunden. Våra tankar är med de drabbade, deras nära och kära, vi ber Gud att skänka dem tålamod.

Vi har upprepade gånger lyft frågan om säkerheten och utsattheten för svenska moskéer. Denna terror attack är ytterligare ett kvitto på den tydliga hotbild som vi och landets muslimer upplevt under en lång tid. Tyvärr har berörda myndigheter, beslutsfattare och politiker inte tagit hotet på lika stort allvar, och våra medlemmar fortsätter att känna sig osäkra att utöva sin religion offentligt. Vi måste värna om det öppna samhället och det är hög tid för regeringen att ta detta samhällsproblem på större allvar.

Attacker mot muslimer, muslimska organisationer och församlingslokaler är en manifestation av den demonisering som sker och fått ske under än längre tid. Denna demonisering drivs oemotsagt av flera etablerade politiker, terrorforskare, opinionsbildare och media, där vi ständigt utmålas som hot av olika slag.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att prioritera säkerheten och kräva ökat skydd och beredskap under samtliga muslimska samlingar. Vi uppmanar även imamerna att ta upp terrorattacken under kommande predikningar samt hålla dödsbön i deras frånvaro. Vi uppmanar vidare svenska muslimer att visa sitt stöd till sina lokala moskéer.

 

FIFS styrelse
Kontakt:
Mohamed Temsamani, ordförande
mohamed.temsamani@fifs.se