Vi har med stor sorg följt händelseutvecklingen om terrorattentatet mot Kronogårdsskolan i Trollhättan. Denna fruktansvärda händelse har skapat en oro bland Trollhättans invånare och i resten av landet. Idag är barn och ungdomar redan särskilt sårbara och skolan bör vara en trygg plats för dem. Deras rätt till trygghet och personlig säkerhet är en grundläggande mänsklig rättighet som måste bejakas och prioriteras.

Vi vet fortfarande väldigt lite om gärningsmannen och vad han hade för motiv men det har rapporterats en del om hans rasistiska åsikter som han uttryckte för i sociala medier. Denna tragedi är tyvärr den senaste i en rad olika våldsdåd som har ägt rum mot moskéer och flyktingförläggningar. Denna gång har våldet orsakat två döda och två som fortfarande vårdas på sjukhus.

Vi på Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) kommer därför att skicka en delegation till Trollhättan för att visa vårt stöd till de anhöriga. Detta kommer vi att göra tillsammans med Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) och Sveriges Unga Muslimer (SUM). Våra djupaste kondoleanser går till de anhöriga och må Gud vara barmhärtig över de döda offren.
FIFS, Stockholm den 2015-10-22