Tidigare i veckan har vi uppmärksammat att justitie- inrikesministern Morgan Johansson krävt att svenska muslimer bidrar till avspänning i efterdyningarna av de attacker med antisemitiska förtecken som drabbat judiska institutioner i landet. Paradoxalt nog bidrar denna typ av uttalanden knappast till någon avspänning utan tvärtom. Hans uttalande är problematiska på flera sätt, uttalandet pekar ut och skuldbelägger muslimer generellt som källan till antisemitismen i Sverige och attackerna i fråga, trots att ingen blivit dömd ännu. Utöver detta antyder inrikesministern att svenska muslimer inte rättar sig efter svenska lagar och regler samt har fått en fristad i Sverige och där med är något främmande, vilket bidrar till den rasistiska föreställningen att muslimer inte är en del av det svenska samhället. Båda argumenten tycks vara tagna ur luften utan något stöd av vare sig forskning, statistik eller liknande. Uttalandet väcker ännu större förvåning eftersom muslimska företrädare och organisationer både lokalt och nationellt samt offentligt och privat visat sin avsky mot attackerna samt solidaritet med synagogorna i fråga. Vi hade också önskat liknande engagemang från ministern när landets moskéer attackerats. Därför kräver vi nu att inrikesministern tar tillbaka sitt uttalande och ber om ursäkt för detta förolämpande uttalande.

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se