Om Mustafa

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mustafa skapat 4 blogginlägg för.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige fördömer lastbilsattentatet i London, Kanada!

Gårdagen var en mycket tung dag när vi nåddes av den bestörtande nyheten om massmordet på en muslimsk familj i London, Kanada. Enligt stadens borgmästare Ed Holder var denna terrorattack den värsta någonsin i stadens historia och den blodigaste islamofobiska attacken sedan terrorattentatet mot moskén i Quebec 2017 där terroristen Alexandre Bissonnette sköt ihjäl sex muslimer.
De första journalisterna som kom till platsen beskrev scenen som total kaos med människor som sprang bort från platsen, andra som skrek hysteriskt av rädsla och om blodiga kroppar som låg längst med gångvägen!

Pappa Syed 46 år, mamma Madiha 44 år, dotter Yumnah 15 år samt farmodern 74 år dog av attacken medan 9 åriga Faez är på sjukhuset med relativt kritiska skador. Den kanadensiska polisen konstaterade tidigt att terroristen Nathaniel Veltman planerade attentatet på förhand, inte hade någon som helst koppling till familjen och valde ut de enbart för att de uppfattades som muslimer!

Vi sänder våra varmaste kondoleanser till familjens anhöriga och till hela den muslimska communityn i Kanada. Vi står med er mot all form av hat, rasism och islamofobi!

Vi uppmanar politiker att tänka på hur de pratar om islamofobisk rasism samt hur de väljer att agera i samband med liknande attacker. Vi vill även uppmana våra medier att vara källkritiska och överväga sina rubriceringar, ordval och beskrivningar samt tänka på hur dessa kan spela en betydande roll i normaliseringen av hatet mot muslimer och vilka förödande konsekvenser det kan få.

”Nioåriga Faez kommer att vakna ur sin skada utan en farmor, en far, en mor och en syster! Hans liv är förändrat för alltid för att det finns människor som inte ser allvaret i den islamofobiska propagandan och hur den kan se ut i samhällsdebatten!” säger ordförande Mohamed Temsamani.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att fortsätta ha säkerhetsfrågor högst upp på agendan samt vara uppmärksamma på avvikande beteenden och händelser i eller i anslutning till moskélokalerna.

Vi ber till Gud att vägleda oss till det som är rätt och sända Hans barmhärtighet över oss!

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Stockholm 20210608

Bilder från Toronto Star och CTV News. 
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige fördömer lastbilsattentatet i London, Kanada!2021-06-08T18:22:52+00:00

Uttalande 210528: Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-19

Rekommendationer vid återöppnande av moskéer

I Guds Namn Den Allsmäktige, Den Barmhärtige

Coronakrisen har sannerligen förändrat tillvaron och förutsättningarna för vårt församlingsliv under lång tid. Många moskéer har hållit helt stängt medan andra har i perioder hållit öppet med begränsad coronakompatibel verksamhet. Vi har vid olika tillfällen sett lättnader i rekommendationerna varvid våra moskéer har agerat ansvarsfullt och anpassat sig till förändringarna. Vi kan, efter 1,5 år i krisen, säga att våra moskéer har bättre erfarenheter och förståelse för pandemins verklighet och effekter.

Vår senaste rekommendation har varit att hålla moskéerna stängda. Detta för att värna om våra moskébesökares liv och hälsa, samt beakta vårt kollektiva ansvar i samhället. Nya rekommendationer kommer dock att börja gälla från och med 1 juni 2021 och som öppnar upp för möjligheten att bevistas i allmänna sammankomster med upp till 50 personer. De moskéer som har kapacitet och resurser att öppna upp för gemensam bön uppmanas att gradvis göra det, utan att bryta mot gällande lag och beslut, och med beaktande av rådande rekommendationer.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

 1. Följa regeringens och ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
 2. Endast öppna moskén för de fem dagliga bönerna, samt öppna max 30 minuter innan och efter varje bön, dock med maximalt 50 personer.
 3. Att hålla avstånd mellan bedjande under hela vistelsen i moskén, även under bönestund.
 4. Att hålla toaletter och eventuella tvagningsstationer stängda, samt meddela de bedjande att komma till moskén tvagade.
 5. Att bön enbart får utföras av bedjande med egen medhavd bönematta.
 6. Att tydligt affischera och kommunicera de gällande reglerna och rutinerna som syftar till att begränsa smittspridningen.
 7. Att förhindra köbildningar vid ingång och utgång från moskén.
 8. Att erbjuda moskébesökarna desinfektionsmedel för att säkerställa handhygienen vid moskébesök.
 9. Att personer över 70 år, och sjuka personer inte får vistas i moskéerna tills vidare.

De moskéer som inte har kapacitet att upprätthålla de ovannämnda restriktionerna uppmanas att fortsätta hålla stängt tills gällande lagar och beslut ändras.

Vi ser gärna att ni genomför en riskanalys av just er församling via folkhälsomyndighetens bedömningsmatris

Moskéerna har saknat sina besökare och besökarna har saknat sina moskéer, och om vi fortsatt ska kunna hålla öppet är det allas ansvar att respektera gällande lagar, rekommendationer och trossamfundets anvisningar. Samt uppvisa god samarbetsvilja gentemot närmsta moské eller förening.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 28 maj 2021

Kontakt
Mohamed Temsamani
info@fifs.se

Uttalande 210528: Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-192021-05-28T07:21:54+00:00

Med samhällssolidaritet och politisk markering är muslimer inte ensamma i kampen mot de fientliga krafterna!

Under den föregående veckan har vi tagit del av flera uttalanden från religiösa ledare och lokala politiker som offentligt uttryckt solidaritet och markerat tydligt mot det hat och de hot som muslimer utsätts för!

Vi välkomnade Malmöpolisens nekande av tillstånd och välkomnar även Stockholmspolisens nekande, även om motiveringen i båda besluten kan vara problematisk. Polisen har även visat på god beredskap och haft bra dialogarbete med muslimska församlingar och föreningar i hela Sverige. Det är ett viktigt arbete som vi anser att polisen har skött bra!

Vi har kommunicerat med de representanter, politiker och organisationer som har uttalat sig och vill med detta korta meddelande uttrycka vår uppskattning igen samt betona vikten av att bemöta de fientliga krafterna offentligt och inte enbart i privata samtal eller slutna rum.

Förenade islamiska Föreningar i Sverige
Stockholm 2020-09-14

Med samhällssolidaritet och politisk markering är muslimer inte ensamma i kampen mot de fientliga krafterna!2020-09-14T15:14:42+00:00

Uttalande med anledning av Ramadan i coronatider

I Guds namn, den Allsmäktige, den Barmhärtige

Coronaviruset och dess omfattande spridning prövar vårt samhälle på sätt som de flesta av oss inte har varit med om innan. Det ställer därför krav på oss att agera ansvarsfullt precis som vår tro lär oss. Gud säger: ”… om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet…” Koranen [5:32]. Vi kommer med Guds hjälp klara denna prövning genom att bidra till lugn, hjälpas åt och ta vårt kollektiva och individuella ansvar.

Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, och därmed har nya direktiv kommit från regeringen, UD och berörda myndigheter. Regeringen har exempelvis minskat det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster. Detta berör den dagliga verksamheten i samtliga moskéer i Sverige. Folkhälsomyndigheten har även presenterat tråkiga siffror som visar en överrepresentation av avlidna från ett antal muslimska majoritetsländer.

Den välsignade fastemånaden Ramadan infaller fredagen 24 april 2020. Ramadan är normaltvis årets höjdpunkt för världens muslimer. Det är en tid av gemenskap, sociala sammankomster, bön och glödande verksamhet i Sveriges moskéer. I år blir det tyvärr mycket annorlunda jämfört med tidigare år.

Vi vill därför uppmana våra medlemsföreningar att:

 1. Följa regeringens och andra myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade om vad som kommuniceras.
 2. Ställa in all verksamhet som innebär fysisk kontakt och som faller inom ramen för regeringens beslut, samt hålla moskéerna stängda till annat meddelas.
 3. Fortsätta bedriva religiös verksamhet i form av föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar istället.
 4. Kontinuerligt informera medlemmar och följare kring rekommendationerna för hygien, resor och riskgrupper.
 5. Ta kontakt med er hemkommun för att se hur ni kan bidra till det organiserade krisberedskapsarbetet i lokalsamhället, ex. att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden.
 6. Göra en grundlig storstädning/sanering av moskéns lokaler och ha en noggrann städning av lokalerna, medan de är stängda.

Vi vill även skicka med råd, rekommendationer och uppmaningar till alla våra medlemmar, följare och besökare:

 1. Håll er uppdaterade och följ regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlighygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen.
 2. Om du har symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar.
 3. Är du över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes, bör du hålla dig hemma med begränsade sociala kontakter.
 4. Donera till din lokala moské! Likt andra institutioner i samhället kommer följderna av Coronaviruset drabba moskéerna då en stor del av intäkterna kommer från kollekten på fredagar.
 5. Visa stöd till din lokala moské i de beslut de tar.
 6. Återvänd till Gud i ånger, utför extra bön och fasta för att be Gud att undanröja denna prövning från oss samt skydda oss, våra moskéer och vårt samhälle.
 7. Begränsa din faste brytning iftar och tarawih-bönen till individerna i hushållet.

Alla beslut och rekommendationer både från regeringen, myndigheter, oss och moskéerna har sin grund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan. Tvärtom bygger våra rekommendationer på religiösa uttalanden som vi har erhållit från Sveriges imamråd. Uttalandena finns på vår hemsida att ta del av.

Slutligen ber vi Gud att underlätta denna prövning. Gud säger: ”…och [minns] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” Koranen [21:83].

FIFS styrelse
Stockholm den 16 april 2020
Kontakt: Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se

Uttalande med anledning av Ramadan i coronatider2020-04-16T12:05:17+00:00