Om Hachim

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Hachim skapat 27 blogginlägg för.

Allmänna rekommendationer till moskébesökare

I Allahs Namn Den Allsmäktige , Den Barmhärtige

Coronaviruset och dess snabba spridning har satt vårt samhälle på stort prov men vi som samhälle kommer att klara av den prövningen med Guds hjälp och om vi hjälps åt och att alla är med och bidrar till lösning. Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, nya direktiv har kommit från UD som rekommenderar att man avstår från alla icke nödvändiga resor och under regeringens presskonferens igår ska all utbildning från gymnasium uppåt ska hållas på distans.  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Coronaviruset. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att berörs av detta.

Vi uppmanar samtidigt alla våra moskébesökare att:

 • Hålla sig uppdaterade och följa regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlighygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen.
 • Om du symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar.
 • Är du över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes, bör du hålla dig hemma med begränsade sociala kontakter.
 • Likt andra institutioner i samhället kommer följderna av Coronaviruset drabba moskéerna då en stor del av intäkterna kommer från kollekten på fredagar. Vi uppmanar därför moskébesökarna donera till sina moskéer då kostnaderna ligger fast.
 • Stöd din lokala moské i de beslut de tar.
 • Återvänd till Allah i ånger, utför extra bön och fasta för att be Allah att undanröja denna prövning från oss samt skydda oss, våra moskéer och vårt samhälle.
 • Medtag en mindre bönematta eller liknande där du kan göra sujod på.

Alla dessa beslut och rekommendationer både från regeringen, Myndighetssverige, oss och moskéerna har sin bakgrund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås  att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan, utan våra rekommendationer bygger på religiösa uttalanden vi har erhållit från Sveriges imamråd, du kan läsa dem sin helhet på vår hemsida.  Slutligen ber vi Allah att underlätta denna prövning.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 18 mars 2020
Kontakt
Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se

Allmänna rekommendationer till moskébesökare2020-03-19T12:00:05+00:00

Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-19

I Allahs Namn Den Allsmäktige , Den Barmhärtige

Coronaviruset och dess snabba spridning har satt vårt samhälle på stort prov men vi som samhälle kommer att klara av den prövningen med Guds hjälp och om vi hjälps åt och att alla är med och bidrar till lösning. Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, nya direktiv har kommit från UD som rekommenderar att man avstår från alla icke nödvändiga resor och under regeringens presskonferens igår ska all utbildning från gymnasium uppåt ska hållas på distans.  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Coronaviruset. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att berörs av detta.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

 • Följa regeringens och andra myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
 • Ställa in all verksamhet och endast ha öppet kring de 5 dagliga bönerna tills det att ett nytt beslut meddelas. Våra moskébesökares välbefinnande är vår främsta prioritet.
 • Försöka hålla sin verksamhet i form av föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar istället.
 • Kontinuerligt informera sina besökare kring hygien och gärna sätta upp dem i moskéns lokaler.
 • Kontinuerligt informera att alla över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes tillhör riskgruppen och bör hålla sig hemma med begränsade sociala kontakter.
 • Kontinuerligt informera att alla som känner symptom av sjukdom ska hålla sig hemma tills man är helt frisk.
 • Ta kontakt med er hemkommun och kolla hur ni kan bidra till det organiserade krisberedskapsarbetet eller i lokalsamhället som att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden.
 • Tillhandahålla vissa hygienartiklar som handdesinfektion inom moskéns lokaler som ska vara tillgängliga för besökarna.
 • Göra en grundlig storstädning/sanering av moskéns lokaler och ha en noggrann städning av lokalerna.

Alla dessa beslut och rekommendationer både från regeringen, Myndighetssverige, oss och moskéerna har sin bakgrund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås  att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan, utan våra rekommendationer bygger på religiösa uttalanden vi har erhållit från Sveriges imamråd, du kan läsa dem sin helhet på vår hemsida.  Slutligen ber vi Allah att underlätta denna prövning.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 18 mars 2020
Kontakt
Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se

Uppdaterat uttalande med anledning av Covid-192020-03-19T11:59:44+00:00

Pressmeddelande 200311: Regeringens beslut att förbjuda sammankomster

Med anledning av Corona viruset har folkhälsomyndigheten under onsdagen kommit med en rekommendation till regeringen om att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Corona viruset. Regeringen har beslutat att följa folkhälsomyndighetens rekommendation. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att beröras av detta. Vi uppmanar våra medlemsföreningar att följa regeringens beslut, i och med logistiska skäl och sammankomsternas natur uppmanar vi alla våra medlemsföreningar att ställa in alla större sammankomster som fredagsbönen exempelvis tills det att ett nytt beslut meddelas. Våra moskébesökares välbefinnande är vår främsta prioritet.

Vi uppmanar samtidigt alla våra moskébesökare att hålla sig uppdaterade och följa regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlig hygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen. Om du symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar. Tillhör du någon av riskgrupperna 60+ eller har kroniska sjukdomar kopplade till andning och lungor, rekommenderar vi dig att undvika större sammankomster även de religiösa.

Det är vår religiösa plikt att tillsammans med övriga samhällsaktörer och myndigheter att göra det som behövs för att skydda vårt samhälle och oss själva.

FIFS styrelse

Stockholm den 11:e mars 2020

Kontakt:

Mohamed Temsamani, ordförande

info@fifs.se

 

Pressmeddelande 200311: Regeringens beslut att förbjuda sammankomster2020-03-11T22:06:17+00:00

Pressmeddelande 190930: Centerpartiets beslut en inskränkning på religionsfriheten

Vi ser mycket allvarligt på den utveckling som sker i Sverige. Centerns beslut kommer tyvärr inte som en chock, utan hör hemma i den senaste tidens våg av förslag som inskränker på olika svenska samhällsgruppers grundlagsskyddade rättigheter.

Vad är kvar av religionsfriheten om de religiösa grupperna inte får bygga församlingslokaler, utöva sin bön under sin privata tid på jobbet eller i skolan, välja klädstil, organisera sig eller utöva riskfria praktiker som är en del av den religiösa identiteten?

Vi blir samtidigt betryggade när Centerpartiets ledning i samtal med oss uttrycker tydligt att de inte kommer att skriva riksdagsmotioner om detta, och att de förstår allvaret och faran med sådana förslag. ”Nu gäller det för Centerpartiet att hantera detta vidare och se till att religionsfriheten för Sveriges muslimer, judar och andra skyddas till 100 procent”, säger Mohamed Temsamani ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

Ett sådant förslag skulle få kontraproduktiva konsekvenser. Det politiska ledarskapet behöver i dialog med oss skaffa sig faktamässig kunskap om de frågor som de ämnar skriva motioner kring. Och i den andan istället värna om barnets bästa genom att omskärelse blir en sedvanlig praktik i svenska sjukhus. På så sätt säkerställs att ingreppet sker korrekt till och att föräldrarna inte tvingas i hemlighet låta utföra ingreppet under sämre förhållanden.

FIFS styrelse
Stockholm den 30 september 2019

Kontaktperson:
Mohamed Temsamani, ordförande
0760646464
mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 190930: Centerpartiets beslut en inskränkning på religionsfriheten2019-09-30T10:42:12+00:00

Pressmeddelande 190315: Terrorattack mot moskéer i Nya Zeeland

Vi har med djup sorg och oro mottagit den fruktansvärda nyheten om ytterligare terrorattacker mot moskéer i västerlandet, denna gång i Nya Zeeland. Terroristerna har kallblodigt och hänsynslöst stormat böneplatsen och skjutit ihjäl ett 50-tal människor mitt under bönen. Bland offren finns barn, kvinnor och äldre personer som sökte gemenskapen och den andliga stunden. Våra tankar är med de drabbade, deras nära och kära, vi ber Gud att skänka dem tålamod.

Vi har upprepade gånger lyft frågan om säkerheten och utsattheten för svenska moskéer. Denna terror attack är ytterligare ett kvitto på den tydliga hotbild som vi och landets muslimer upplevt under en lång tid. Tyvärr har berörda myndigheter, beslutsfattare och politiker inte tagit hotet på lika stort allvar, och våra medlemmar fortsätter att känna sig osäkra att utöva sin religion offentligt. Vi måste värna om det öppna samhället och det är hög tid för regeringen att ta detta samhällsproblem på större allvar.

Attacker mot muslimer, muslimska organisationer och församlingslokaler är en manifestation av den demonisering som sker och fått ske under än längre tid. Denna demonisering drivs oemotsagt av flera etablerade politiker, terrorforskare, opinionsbildare och media, där vi ständigt utmålas som hot av olika slag.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att prioritera säkerheten och kräva ökat skydd och beredskap under samtliga muslimska samlingar. Vi uppmanar även imamerna att ta upp terrorattacken under kommande predikningar samt hålla dödsbön i deras frånvaro. Vi uppmanar vidare svenska muslimer att visa sitt stöd till sina lokala moskéer.

 

FIFS styrelse
Kontakt:
Mohamed Temsamani, ordförande
mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 190315: Terrorattack mot moskéer i Nya Zeeland2019-03-15T14:23:19+00:00

Pressmeddelande 171220: Muslimska trossamfunden kräver en ursäkt av justitie- och inrikesministern

Tidigare i veckan har vi uppmärksammat att justitie- inrikesministern Morgan Johansson krävt att svenska muslimer bidrar till avspänning i efterdyningarna av de attacker med antisemitiska förtecken som drabbat judiska institutioner i landet. Paradoxalt nog bidrar denna typ av uttalanden knappast till någon avspänning utan tvärtom. Hans uttalande är problematiska på flera sätt, uttalandet pekar ut och skuldbelägger muslimer generellt som källan till antisemitismen i Sverige och attackerna i fråga, trots att ingen blivit dömd ännu. Utöver detta antyder inrikesministern att svenska muslimer inte rättar sig efter svenska lagar och regler samt har fått en fristad i Sverige och där med är något främmande, vilket bidrar till den rasistiska föreställningen att muslimer inte är en del av det svenska samhället. Båda argumenten tycks vara tagna ur luften utan något stöd av vare sig forskning, statistik eller liknande. Uttalandet väcker ännu större förvåning eftersom muslimska företrädare och organisationer både lokalt och nationellt samt offentligt och privat visat sin avsky mot attackerna samt solidaritet med synagogorna i fråga. Vi hade också önskat liknande engagemang från ministern när landets moskéer attackerats. Därför kräver vi nu att inrikesministern tar tillbaka sitt uttalande och ber om ursäkt för detta förolämpande uttalande.

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 171220: Muslimska trossamfunden kräver en ursäkt av justitie- och inrikesministern2018-07-18T15:52:04+00:00

Pressmeddelande 171213: Angående Trumps beslut om Jerusalems status

Islamiska samarbetsrådet motsätter sig starkt emot Donald Trumps samvetslösa beslut att erkänna den heliga staden Jerusalem som Isreals huvudstad samt flytta USA:s ambassad dit. Många muslimer i Sverige och världen ser detta som en allvarlig kränkning och beslutet går emot decennier av amerikansk utrikespolitik och mot hela det internationella samfundets syn på Jerusalems status — och bryter mot internationell rätt. Utöver allt detta så hindrar beslutet fredsarbetet och ett framtida fredsavtal eftersom Jerusalems status är själva kärnan i ett sådant fredsavtal.

Samtidigt vill uttrycka vårt stöd till den svenska utrikesministerns och svenska regeringens beklagande över Trumps beslut och uppmanar dem till att fortsätta verka för en hållbar lösning kring Jerusalems status.

2017-12-13

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 171213: Angående Trumps beslut om Jerusalems status2018-07-18T15:52:04+00:00

FIFS besöker Örebro moské

Efter att vi nåtts av den hemska nyheten att Örebro moské hade satts i brand som gjort att moskén skadats i väldigt stor utsträckning, hela bönsalen var totalt förstörd. Eftersom det också har funnits en markant historik av attacker mot moskéer i när tid som moskén i Järfälla tog bl.a. FIFS initiativ till krismöte där ett antal muslimska riksorganisationer deltog. På mötet bestämdes att vi tillsammans skulle gå ut med ett gemensamt uttalande, göra ett fältbesök till Örebro moské för att visa solidaritet, erbjuda vårt stöd och hjälp till dem. Sista punkten var att vi tillsammans ska ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbete med frågan kring säkerhet för moskéer och dess besökare.

Vi besökte Örebro moské på torsdagen den 28:e september där bl.a. FIFS deltog. Vi hade även med oss ett par kartonger med Koranböcker som vi överlämnade till moskéledningen så de kan användas på den plats som kommer verka som en tillfällig moské eftersom deras Koranböcker har brunnit upp. Våra syskon i Örebro moské mottog oss med glädje och stor gästvänlighet, de uttryckte deras genuina glädje över att andra muslimer från olika delar av Sverige samt bred representation av muslimska organisationer besökt dem för att visa sitt stöd i en sann syskon anda.

FIFS besöker Örebro moské2017-10-05T14:16:16+00:00

Pressmeddelande 170927: Krismöte kring misstänkta mordbranden i Örebro

Under tisdagsmorgonen nåddes vi av den fruktansvärda nyheten att Örebro moské satts i brand under natten. Moskén är till stora delar totalt förstörd, men lyckligtvis har ingen kommit till skada. Polisen har rubricerat händelsen som en misstänkt mordbrand och har under dagen lyckats gripa en person. Örebro moské har attackerats tidigare under 2014 då något kastade in flaska med brandfarligt innehåll utan att lyckas sätta moskén i brand. Våra tankar går till moskéns ledning, medlemmar och besökare. Vi kommer att bistå med det vi kan.

Denna händelse kommer inte ur ett vakuum utan en serie attacker mot moskéer sedan 2014 och blir allt mer frekventa och grövre till sin natur. Vi har påpekat hotbilden och säkerhetssituationen för landets moskéer vid ett antal tillfällen nu, vi möts likväl med en ovilja att vidta nödvändiga åtgärder från berörda myndigheter. Vi kräver nu att nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för landets moskéer och dess besökare.

Under tisdagen har ett antal muslimska riksorganisationer haft ett krismöte för att diskutera moskéattacker generellt och attacken mot Örebro moské specifikt och kommit överens om följande:

 1. Att skriva ett gemensamt uttalande
 2. En delegation av muslimska riksorganisationer kommer göra ett fältbesök till Örebro moské kl. 16 på onsdag den 27:e september.
 3. Att ta fram en handlingsplan för hur vi ska jobba med säkerhetsfrågor för svenska moskéer.
 4. Öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor hos svenska moskéer

Undertecknade organisationer

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS)
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Islamiska Shia Samfundet (ISS)
Svenska Islamiska Församlingarna (SIF)
Sveriges Imam Råd (SIR)
Sveriges Muslimska Förbund (SMF)
Sveriges Muslimska Råd (SMR)
Svensk Senegabisk Trossamfund (SSGT)
Kontakt: Mohamed Temsamani, 0760646464

Pressmeddelande 170927: Krismöte kring misstänkta mordbranden i Örebro2018-07-18T15:52:04+00:00

Pressmeddelande 170926 Misstänkt mordbrand vid Örebro moské

Vi har idag vaknat till den fruktansvärda nyheten att Örebro moské satts i brand under natten. Moskén tycks till stora delar vara totalt förstörd, men lyckligtvis verkar ingen ha kommit till skada. Örebro moské har attackerats tidigare under 2014 då något kastade in flaska med brandfarligt innehåll utan att lyckas sätta moskén i brand. Våra tankar går till moskéns ledning, medlemmar och besökare. Vi kommer att bistå med det vi kan.

Denna händelse kommer inte ur ett vakuum utan en serie attacker mot moskéer sedan 2014 och blir allt mer frekventa och grövre till sin natur. Vi har påpekat hotbilden och säkerhetssituationen för landets moskéer vid ett antal tillfällen nu, vi möts likväl med en ovilja att vidta nödvändiga åtgärder från berörda myndigheter. Vi kräver nu att nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för landets moskéer.

Vi uppmanar samtliga moskéer generellt och inom FIFS specifikt att lyfta säkerhetsfrågorna på agendan i sina moskéer samt att vidta de få säkerhetsåtgärder de kan göra med sina knappa resurser.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Mohamed Temsamani
mohamed.temsamani@fifs.se
0760646464
Stockholm
2017-09-26

Pressmeddelande 170926 Misstänkt mordbrand vid Örebro moské2017-09-26T09:34:08+00:00