Om Hachim

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Hachim skapat 22 blogginlägg för.

Pressmeddelande 171220: Muslimska trossamfunden kräver en ursäkt av justitie- och inrikesministern

Tidigare i veckan har vi uppmärksammat att justitie- inrikesministern Morgan Johansson krävt att svenska muslimer bidrar till avspänning i efterdyningarna av de attacker med antisemitiska förtecken som drabbat judiska institutioner i landet. Paradoxalt nog bidrar denna typ av uttalanden knappast till någon avspänning utan tvärtom. Hans uttalande är problematiska på flera sätt, uttalandet pekar ut och skuldbelägger muslimer generellt som källan till antisemitismen i Sverige och attackerna i fråga, trots att ingen blivit dömd ännu. Utöver detta antyder inrikesministern att svenska muslimer inte rättar sig efter svenska lagar och regler samt har fått en fristad i Sverige och där med är något främmande, vilket bidrar till den rasistiska föreställningen att muslimer inte är en del av det svenska samhället. Båda argumenten tycks vara tagna ur luften utan något stöd av vare sig forskning, statistik eller liknande. Uttalandet väcker ännu större förvåning eftersom muslimska företrädare och organisationer både lokalt och nationellt samt offentligt och privat visat sin avsky mot attackerna samt solidaritet med synagogorna i fråga. Vi hade också önskat liknande engagemang från ministern när landets moskéer attackerats. Därför kräver vi nu att inrikesministern tar tillbaka sitt uttalande och ber om ursäkt för detta förolämpande uttalande.

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

2017-12-20

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 171220: Muslimska trossamfunden kräver en ursäkt av justitie- och inrikesministern2018-07-18T15:52:04+00:00

Pressmeddelande 171213: Angående Trumps beslut om Jerusalems status

Islamiska samarbetsrådet motsätter sig starkt emot Donald Trumps samvetslösa beslut att erkänna den heliga staden Jerusalem som Isreals huvudstad samt flytta USA:s ambassad dit. Många muslimer i Sverige och världen ser detta som en allvarlig kränkning och beslutet går emot decennier av amerikansk utrikespolitik och mot hela det internationella samfundets syn på Jerusalems status — och bryter mot internationell rätt. Utöver allt detta så hindrar beslutet fredsarbetet och ett framtida fredsavtal eftersom Jerusalems status är själva kärnan i ett sådant fredsavtal.

Samtidigt vill uttrycka vårt stöd till den svenska utrikesministerns och svenska regeringens beklagande över Trumps beslut och uppmanar dem till att fortsätta verka för en hållbar lösning kring Jerusalems status.

2017-12-13

Islamiska Samarbetsrådet:

Bosniakiska Islamiska Samfundet

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamiska Shia Samfundet

Svenska Islamiska Församlingarna

Sveriges Muslimska Förbund

Kontaktperson: Mohamed Temsamani

mohamed.temsamani@fifs.se

Pressmeddelande 171213: Angående Trumps beslut om Jerusalems status2018-07-18T15:52:04+00:00

FIFS besöker Örebro moské

Efter att vi nåtts av den hemska nyheten att Örebro moské hade satts i brand som gjort att moskén skadats i väldigt stor utsträckning, hela bönsalen var totalt förstörd. Eftersom det också har funnits en markant historik av attacker mot moskéer i när tid som moskén i Järfälla tog bl.a. FIFS initiativ till krismöte där ett antal muslimska riksorganisationer deltog. På mötet bestämdes att vi tillsammans skulle gå ut med ett gemensamt uttalande, göra ett fältbesök till Örebro moské för att visa solidaritet, erbjuda vårt stöd och hjälp till dem. Sista punkten var att vi tillsammans ska ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbete med frågan kring säkerhet för moskéer och dess besökare.

Vi besökte Örebro moské på torsdagen den 28:e september där bl.a. FIFS deltog. Vi hade även med oss ett par kartonger med Koranböcker som vi överlämnade till moskéledningen så de kan användas på den plats som kommer verka som en tillfällig moské eftersom deras Koranböcker har brunnit upp. Våra syskon i Örebro moské mottog oss med glädje och stor gästvänlighet, de uttryckte deras genuina glädje över att andra muslimer från olika delar av Sverige samt bred representation av muslimska organisationer besökt dem för att visa sitt stöd i en sann syskon anda.

FIFS besöker Örebro moské2017-10-05T14:16:16+00:00

Pressmeddelande 170927: Krismöte kring misstänkta mordbranden i Örebro

Under tisdagsmorgonen nåddes vi av den fruktansvärda nyheten att Örebro moské satts i brand under natten. Moskén är till stora delar totalt förstörd, men lyckligtvis har ingen kommit till skada. Polisen har rubricerat händelsen som en misstänkt mordbrand och har under dagen lyckats gripa en person. Örebro moské har attackerats tidigare under 2014 då något kastade in flaska med brandfarligt innehåll utan att lyckas sätta moskén i brand. Våra tankar går till moskéns ledning, medlemmar och besökare. Vi kommer att bistå med det vi kan.

Denna händelse kommer inte ur ett vakuum utan en serie attacker mot moskéer sedan 2014 och blir allt mer frekventa och grövre till sin natur. Vi har påpekat hotbilden och säkerhetssituationen för landets moskéer vid ett antal tillfällen nu, vi möts likväl med en ovilja att vidta nödvändiga åtgärder från berörda myndigheter. Vi kräver nu att nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för landets moskéer och dess besökare.

Under tisdagen har ett antal muslimska riksorganisationer haft ett krismöte för att diskutera moskéattacker generellt och attacken mot Örebro moské specifikt och kommit överens om följande:

  1. Att skriva ett gemensamt uttalande
  2. En delegation av muslimska riksorganisationer kommer göra ett fältbesök till Örebro moské kl. 16 på onsdag den 27:e september.
  3. Att ta fram en handlingsplan för hur vi ska jobba med säkerhetsfrågor för svenska moskéer.
  4. Öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor hos svenska moskéer

Undertecknade organisationer

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS)
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Islamiska Shia Samfundet (ISS)
Svenska Islamiska Församlingarna (SIF)
Sveriges Imam Råd (SIR)
Sveriges Muslimska Förbund (SMF)
Sveriges Muslimska Råd (SMR)
Svensk Senegabisk Trossamfund (SSGT)
Kontakt: Mohamed Temsamani, 0760646464

Pressmeddelande 170927: Krismöte kring misstänkta mordbranden i Örebro2018-07-18T15:52:04+00:00

Pressmeddelande 170926 Misstänkt mordbrand vid Örebro moské

Vi har idag vaknat till den fruktansvärda nyheten att Örebro moské satts i brand under natten. Moskén tycks till stora delar vara totalt förstörd, men lyckligtvis verkar ingen ha kommit till skada. Örebro moské har attackerats tidigare under 2014 då något kastade in flaska med brandfarligt innehåll utan att lyckas sätta moskén i brand. Våra tankar går till moskéns ledning, medlemmar och besökare. Vi kommer att bistå med det vi kan.

Denna händelse kommer inte ur ett vakuum utan en serie attacker mot moskéer sedan 2014 och blir allt mer frekventa och grövre till sin natur. Vi har påpekat hotbilden och säkerhetssituationen för landets moskéer vid ett antal tillfällen nu, vi möts likväl med en ovilja att vidta nödvändiga åtgärder från berörda myndigheter. Vi kräver nu att nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för landets moskéer.

Vi uppmanar samtliga moskéer generellt och inom FIFS specifikt att lyfta säkerhetsfrågorna på agendan i sina moskéer samt att vidta de få säkerhetsåtgärder de kan göra med sina knappa resurser.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Mohamed Temsamani
mohamed.temsamani@fifs.se
0760646464
Stockholm
2017-09-26

Pressmeddelande 170926 Misstänkt mordbrand vid Örebro moské2017-09-26T09:34:08+00:00

FIFS deltar i europeisk konferens kring manlig omskärelse och religiös slakt

Mellan den 4-5 Juli deltog FIFS med sin ordförande Mohamed Temsamani i en europeisk konferens kring religionsfrihet konfessionellt baserad praktik med fokus på manlig omskärelse och religiös slakt. Konferensen anordnades av Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) och deras avdelning Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Till konferensen hade muslimska och judiska företrädare från fem europeiska länder bjudits in, Sverige, Danmark, Belgien, Österrike och Nederländerna. Från Sverige deltog utöver FIFS Islamiska Shia Samfundet (ISS) och Judiska församlingarna i Stockholm och Malmö.

Under konferensens gång fick deltagarna redogöra för hur situationen för konfessionell praktik ser ut och vilka utmaningar de står inför samt hur man kan tänka sig bemöta dessa. Generellt kunde man se att dessa friheter var på tillbakagång och under attack i land efter land. Både i det offentliga institutionerna och den allmänna debatten, inte allt för sällan omgärdas dessa praktiker av förbud eller vilja att förbjuda dem. Konferensdeltagarna var också ense i att mer samarbete över trosgränserna är nödvändiga för att vända denna trend.

FIFS deltar i europeisk konferens kring manlig omskärelse och religiös slakt2017-08-17T16:05:01+00:00

Pressmeddelande 170630 Ny terrorattack mot moské i Creteil, Frankrike

I går eftermiddag utsattes ytterligare en europeisk moské för ett terrorattentat med samma modus operandi. Denna gång var det en moské i den franska staden Creteil som utsattes, lyckligtvis kom ingen person till skada sedan moskén satt upp hinder som säkerhetsåtgärd. Gärningsmannen är nu gripen och rapporter säger att han ville hämnas ISIS-attacker i Frankrike, han ska även ha uttryckt ”att han ville döda så många muslimer som möjligt”

Vi är ytterst oroliga över denna utveckling, där moskéer attackeras. Detta är den tredje attacken under 2017 och den andra på väldigt kort tid. Även i Sverige har ett antal moskéer drabbats av attacker och därför lyfter vi ofta säkerhetsfrågan kring landets moskéer utan någon egentlig respons. Vi uppmanar svenska myndigheter att vidta åtgärder för att säkerställa svenska moskéers säkerhet och dess besökare speciellt under Fredagsbönen och högtider då det är mycket folk närvarande. Vi uppmanar även landets moskéer att vidta de säkerhetsåtgärder som behövs.

FIFS
Stockholm
2017-06-30

Pressmeddelande 170630 Ny terrorattack mot moské i Creteil, Frankrike2018-07-18T15:52:04+00:00

Pressmeddelande: 170619 Terrorattack mot moské i London

Tidigt i morse vaknade vi till den fruktansvärda nyheten kring terrorattacken utanför Finsbury Park moskén i London, där en person körde in i en folksamling utanför moskén som precis hade avslutat en bönestund. I terrorattacken fick en person sätta livet till och tio andra skadades. Våra böner och kondoleanser går till offren och deras familjer, vi ber också att de skadade får ett snabbt tillfrisknande.

Vi är oroliga över denna utveckling, där attacker mot moskéer blir fler, grövre och skördar människoliv. Vi har haft terrorattacken i Kanada tidigare i år och nu i London. Även i Sverige har ett antal moskéer drabbats av attacker och därför lyfter vi ofta säkerhetsfrågan kring landets moskéer utan någon egentlig respons. Vi uppmanar svenska myndigheter ett vidta åtgärder för att säkerställa svenska moskéers säkerhet och dess besökare speciellt under Ramadan då det är mycket folk närvarande. Vi uppmanar även landets moskéer att vidta de säkerhetsåtgärder som behövs.

FIFS
Stockholm
2017-06-19

Pressmeddelande: 170619 Terrorattack mot moské i London2018-07-18T15:52:04+00:00

FIFS deltar i MUCFs samrådsmöte kring demokratigegreppet

Idag deltog FIFS med sin ordförande Mohamed Temsamani i samrådsmöte kring demokratibegreppet eller demokratikriterierna för offentlig bidragsgivning. Samrådsmötet arrangerades av myndigeheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Till detta sak råd har även en del andra civilsamhällesaktörer med varierande verksamhet bjudits in. Syfter med sakrådet är att civilsamhället en chans att ge sina synpunkter kring hur demokratikriterierna ska tillämpas vid offentligbidragsgivning. Bland det som framfördes var att myndigeheten bör förbättra tranparensen och rättssäkerheten i handläggningsprocessen för att undvika godtycklighet i besluten.

FIFS deltar i MUCFs samrådsmöte kring demokratigegreppet2017-06-14T13:00:58+00:00

FIFS träffar kulturdepartementets vikarierande statssekreterare

Under onsdagen den 7/6-17 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) tillsammans med övriga muslimska trossamfund den vikarierande statssekreteraren för kulturdepartementet Karin Strandås och ett par av hennes medarbetare. Mötet behandlade muslimernas situation i dagens Sverige. FIFS representerades av Mohamed Temsamani (ordf) och Mostafa Kharraki (v.ordf). FIFS representanter framförde muslimernas utmaningar både som individer, föreningar och trossamfund. En del av det som framfördes var den rasism och diskriminering som muslimer generellt och beslöjade kvinnor specifikt utsätts för. En annan utmaning som framfördes var svenska moskéer och dess säkerhet.

FIFS träffar kulturdepartementets vikarierande statssekreterare2017-06-09T16:33:49+00:00