Förenade Islamiska Föreningar i Sverige fördömer attentaten mot oskyldiga i Nice, Wien, Kabul och i hela världen!

Förra veckan uppmärksammade muslimer i hela världen minnet av profeten Muhammads födelse, fredens budbärare, må Guds frid och välsignelser vara över honom. Han som reciterade Guds ord för mänskligheten: ”…om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet…” [5:32]

Att i samma tid vakna till fasansfulla terrorattentat som utförts av människor som påstår sig följa samma budskap är ett hemskt brott mot budskapet självt och dess sändebud! Våra tankar går till de drabbades familjer, släkt och vänner! Vi ber till Gud att skänka de tålamod och tröst!

Det finns en ständig oro för var hatet kan slå till näst! En synagoga? En kyrka? En moské? Eller ett torg? De frågorna har ingen svar på, men vi vet att vi har en chans att besegra hatet och stoppa det genom att stå enade, mana till förstånd och ansvarsfullhet. Vi får inte reproducera hatets språk, retorik eller tankegods. Vi får inte tumma på våra demokratiska principer och rättssäkerhet! Och än mindre ska vi inte bekräfta hatarnas världsbild genom att, i dessa tider, kritisera varandra eller göra förhastade analyser. En attack mot en synagoga är en attack mot en moské, för att hatarna gör inga skillnader mellan oss. Likaså ska vi inte göra skillnad mellan de!

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att höja vaksamheten och initiera beredskapsplaner för att vara beredda på eventuella händelser i eller i anslutning till sina lokaler. Vi ber till Gud att vägleda oss till det som är rätt och sända Hans barmhärtighet över oss!

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Stockholm 20201103

Kontakt
Mohamed Temsamani
mohamed.temsamani@fifs.se