Under den föregående veckan har vi tagit del av flera uttalanden från religiösa ledare och lokala politiker som offentligt uttryckt solidaritet och markerat tydligt mot det hat och de hot som muslimer utsätts för!

Vi välkomnade Malmöpolisens nekande av tillstånd och välkomnar även Stockholmspolisens nekande, även om motiveringen i båda besluten kan vara problematisk. Polisen har även visat på god beredskap och haft bra dialogarbete med muslimska församlingar och föreningar i hela Sverige. Det är ett viktigt arbete som vi anser att polisen har skött bra!

Vi har kommunicerat med de representanter, politiker och organisationer som har uttalat sig och vill med detta korta meddelande uttrycka vår uppskattning igen samt betona vikten av att bemöta de fientliga krafterna offentligt och inte enbart i privata samtal eller slutna rum.

Förenade islamiska Föreningar i Sverige
Stockholm 2020-09-14