I Guds namn, den Allsmäktige, den Barmhärtige

Coronaviruset och dess omfattande spridning prövar vårt samhälle på sätt som de flesta av oss inte har varit med om innan. Det ställer därför krav på oss att agera ansvarsfullt precis som vår tro lär oss. Gud säger: ”… om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet…” Koranen [5:32]. Vi kommer med Guds hjälp klara denna prövning genom att bidra till lugn, hjälpas åt och ta vårt kollektiva och individuella ansvar.

Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, och därmed har nya direktiv kommit från regeringen, UD och berörda myndigheter. Regeringen har exempelvis minskat det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster. Detta berör den dagliga verksamheten i samtliga moskéer i Sverige. Folkhälsomyndigheten har även presenterat tråkiga siffror som visar en överrepresentation av avlidna från ett antal muslimska majoritetsländer.

Den välsignade fastemånaden Ramadan infaller fredagen 24 april 2020. Ramadan är normaltvis årets höjdpunkt för världens muslimer. Det är en tid av gemenskap, sociala sammankomster, bön och glödande verksamhet i Sveriges moskéer. I år blir det tyvärr mycket annorlunda jämfört med tidigare år.

Vi vill därför uppmana våra medlemsföreningar att:

 1. Följa regeringens och andra myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade om vad som kommuniceras.
 2. Ställa in all verksamhet som innebär fysisk kontakt och som faller inom ramen för regeringens beslut, samt hålla moskéerna stängda till annat meddelas.
 3. Fortsätta bedriva religiös verksamhet i form av föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar istället.
 4. Kontinuerligt informera medlemmar och följare kring rekommendationerna för hygien, resor och riskgrupper.
 5. Ta kontakt med er hemkommun för att se hur ni kan bidra till det organiserade krisberedskapsarbetet i lokalsamhället, ex. att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden.
 6. Göra en grundlig storstädning/sanering av moskéns lokaler och ha en noggrann städning av lokalerna, medan de är stängda.

Vi vill även skicka med råd, rekommendationer och uppmaningar till alla våra medlemmar, följare och besökare:

 1. Håll er uppdaterade och följ regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlighygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen.
 2. Om du har symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar.
 3. Är du över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes, bör du hålla dig hemma med begränsade sociala kontakter.
 4. Donera till din lokala moské! Likt andra institutioner i samhället kommer följderna av Coronaviruset drabba moskéerna då en stor del av intäkterna kommer från kollekten på fredagar.
 5. Visa stöd till din lokala moské i de beslut de tar.
 6. Återvänd till Gud i ånger, utför extra bön och fasta för att be Gud att undanröja denna prövning från oss samt skydda oss, våra moskéer och vårt samhälle.
 7. Begränsa din faste brytning iftar och tarawih-bönen till individerna i hushållet.

Alla beslut och rekommendationer både från regeringen, myndigheter, oss och moskéerna har sin grund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan. Tvärtom bygger våra rekommendationer på religiösa uttalanden som vi har erhållit från Sveriges imamråd. Uttalandena finns på vår hemsida att ta del av.

Slutligen ber vi Gud att underlätta denna prövning. Gud säger: ”…och [minns] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” Koranen [21:83].

FIFS styrelse
Stockholm den 16 april 2020
Kontakt: Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se