I fredags deltog vi genom vår ordförande Mohamed Temsamani tillsammans med trossamfundsledare från andra livsåskådningar på initiativ av Sveriges statsminister Stefan Löfven och trossamsfundsministern Amanda Lind med anledning av Covid-19. Statsministern och statsrådet framförde hur viktiga trossamfunden är för ett samhälle speciellt i tid av kris då människor vill känna gemenskap och vänder sig till trossamfunden för andlig vägledning. De framförde sin tacksamhet för det arbete samfunden gör och funktionen de uppfyller. Vi tackar statsministern och trossamfundsministern för att de tog sig tid att prata med oss under denna hektiska period för dem.

Vi har från vår sida framfört att Regeringen tillsammans med folkhälsomyndigheten leder nationen genom denna kris på ett berömvärt sätt genom att fatta sina beslut på evidensbaserade underlag. Vidare berättade vi om det interna arbetet vi gör med våra medlemsföreningar samt deras besökare, där vi har kommit ut med rekommendationer om hur de ska agera som är i linje med de åtgärder som Regeringen och folkhälsomyndigheten kommunicerat ut. Vi har också kommit med rättsteologiska uttalanden tillsammans med Sveriges imamråd så åtgärder som inställda fredagsböner har en legitimitet i islamisk lära och tradition. Vi tog upp även de ekonomiska utmaningar som moskéer står inför när moskébesökare inte längre besöker lokalen fysiskt. Vi efterfrågade samtidigt pragmatiska lösningar för att möjliggöra en kontinuitet i verksamheten bland annat när det kommer till begravningar och vigslar. Till sist meddelade vi att FIFS tillsammans med dess medlemsföreningar och moskébesökare står redo att bidra med det som vi kan för att bekämpa viruset om och när de kommer att behövas.

Må Allah den Barmhärtige skydda oss, våra nära och kära samt vårt samhälle från denna prövning.

FIFS styrelse
Stockholm den 30 mars 2020

Kontakt:
Mohamed Temsamani
info@fif.se