I Allahs Namn Den Allsmäktige , Den Barmhärtige

Coronaviruset och dess snabba spridning har satt vårt samhälle på stort prov men vi som samhälle kommer att klara av den prövningen med Guds hjälp och om vi hjälps åt och att alla är med och bidrar till lösning. Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, nya direktiv har kommit från UD som rekommenderar att man avstår från alla icke nödvändiga resor och under regeringens presskonferens igår ska all utbildning från gymnasium uppåt ska hållas på distans.  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Coronaviruset. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att berörs av detta.

Vi uppmanar våra medlemsföreningar att:

  • Följa regeringens och andra myndigheters beslut och rekommendationer, samt hålla sig uppdaterade kring vad de kommunicerar.
  • Ställa in all verksamhet och endast ha öppet kring de 5 dagliga bönerna tills det att ett nytt beslut meddelas. Våra moskébesökares välbefinnande är vår främsta prioritet.
  • Försöka hålla sin verksamhet i form av föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar istället.
  • Kontinuerligt informera sina besökare kring hygien och gärna sätta upp dem i moskéns lokaler.
  • Kontinuerligt informera att alla över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes tillhör riskgruppen och bör hålla sig hemma med begränsade sociala kontakter.
  • Kontinuerligt informera att alla som känner symptom av sjukdom ska hålla sig hemma tills man är helt frisk.
  • Ta kontakt med er hemkommun och kolla hur ni kan bidra till det organiserade krisberedskapsarbetet eller i lokalsamhället som att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden.
  • Tillhandahålla vissa hygienartiklar som handdesinfektion inom moskéns lokaler som ska vara tillgängliga för besökarna.
  • Göra en grundlig storstädning/sanering av moskéns lokaler och ha en noggrann städning av lokalerna.

Alla dessa beslut och rekommendationer både från regeringen, Myndighetssverige, oss och moskéerna har sin bakgrund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås  att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan, utan våra rekommendationer bygger på religiösa uttalanden vi har erhållit från Sveriges imamråd, du kan läsa dem sin helhet på vår hemsida.  Slutligen ber vi Allah att underlätta denna prövning.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 18 mars 2020
Kontakt
Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se