I Allahs Namn Den Allsmäktige , Den Barmhärtige

Coronaviruset och dess snabba spridning har satt vårt samhälle på stort prov men vi som samhälle kommer att klara av den prövningen med Guds hjälp och om vi hjälps åt och att alla är med och bidrar till lösning. Sedan vårt förra uttalande har läget förvärrats, nya direktiv har kommit från UD som rekommenderar att man avstår från alla icke nödvändiga resor och under regeringens presskonferens igår ska all utbildning från gymnasium uppåt ska hållas på distans.  Regeringen har sedan tidigare beslutat att förbjuda offentliga sammankomster med över 500 personer med anledning av Coronaviruset. Alla större sammankomster likt fredagsbönen som hålls i alla svenska moskéer kommer att berörs av detta.

Vi uppmanar samtidigt alla våra moskébesökare att:

  • Hålla sig uppdaterade och följa regeringens och myndigheternas rekommendationer kring personlighygien och åtgärder som syftar till att begränsa smittspridningen.
  • Om du symptom som hosta, nyser och feber se då till att hålla dig hemma tills du tillfrisknar.
  • Är du över 60 år och/eller har kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes, bör du hålla dig hemma med begränsade sociala kontakter.
  • Likt andra institutioner i samhället kommer följderna av Coronaviruset drabba moskéerna då en stor del av intäkterna kommer från kollekten på fredagar. Vi uppmanar därför moskébesökarna donera till sina moskéer då kostnaderna ligger fast.
  • Stöd din lokala moské i de beslut de tar.
  • Återvänd till Allah i ånger, utför extra bön och fasta för att be Allah att undanröja denna prövning från oss samt skydda oss, våra moskéer och vårt samhälle.
  • Medtag en mindre bönematta eller liknande där du kan göra sujod på.

Alla dessa beslut och rekommendationer både från regeringen, Myndighetssverige, oss och moskéerna har sin bakgrund i att skydda ditt och andras välmående, hälsa och liv. Detta ska inte på något sätt förstås  att vi förminskar vikten av moskéer eller vår dyrkan, utan våra rekommendationer bygger på religiösa uttalanden vi har erhållit från Sveriges imamråd, du kan läsa dem sin helhet på vår hemsida.  Slutligen ber vi Allah att underlätta denna prövning.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” [21:83]

FIFS styrelse
Stockholm den 18 mars 2020
Kontakt
Mohamed Temsamani, ordförande
info@fifs.se