Vi ser mycket allvarligt på den utveckling som sker i Sverige. Centerns beslut kommer tyvärr inte som en chock, utan hör hemma i den senaste tidens våg av förslag som inskränker på olika svenska samhällsgruppers grundlagsskyddade rättigheter.

Vad är kvar av religionsfriheten om de religiösa grupperna inte får bygga församlingslokaler, utöva sin bön under sin privata tid på jobbet eller i skolan, välja klädstil, organisera sig eller utöva riskfria praktiker som är en del av den religiösa identiteten?

Vi blir samtidigt betryggade när Centerpartiets ledning i samtal med oss uttrycker tydligt att de inte kommer att skriva riksdagsmotioner om detta, och att de förstår allvaret och faran med sådana förslag. ”Nu gäller det för Centerpartiet att hantera detta vidare och se till att religionsfriheten för Sveriges muslimer, judar och andra skyddas till 100 procent”, säger Mohamed Temsamani ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

Ett sådant förslag skulle få kontraproduktiva konsekvenser. Det politiska ledarskapet behöver i dialog med oss skaffa sig faktamässig kunskap om de frågor som de ämnar skriva motioner kring. Och i den andan istället värna om barnets bästa genom att omskärelse blir en sedvanlig praktik i svenska sjukhus. På så sätt säkerställs att ingreppet sker korrekt till och att föräldrarna inte tvingas i hemlighet låta utföra ingreppet under sämre förhållanden.

FIFS styrelse
Stockholm den 30 september 2019

Kontaktperson:
Mohamed Temsamani, ordförande
0760646464
mohamed.temsamani@fifs.se