Efter att vi nåtts av den hemska nyheten att Örebro moské hade satts i brand som gjort att moskén skadats i väldigt stor utsträckning, hela bönsalen var totalt förstörd. Eftersom det också har funnits en markant historik av attacker mot moskéer i när tid som moskén i Järfälla tog bl.a. FIFS initiativ till krismöte där ett antal muslimska riksorganisationer deltog. På mötet bestämdes att vi tillsammans skulle gå ut med ett gemensamt uttalande, göra ett fältbesök till Örebro moské för att visa solidaritet, erbjuda vårt stöd och hjälp till dem. Sista punkten var att vi tillsammans ska ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbete med frågan kring säkerhet för moskéer och dess besökare.

Vi besökte Örebro moské på torsdagen den 28:e september där bl.a. FIFS deltog. Vi hade även med oss ett par kartonger med Koranböcker som vi överlämnade till moskéledningen så de kan användas på den plats som kommer verka som en tillfällig moské eftersom deras Koranböcker har brunnit upp. Våra syskon i Örebro moské mottog oss med glädje och stor gästvänlighet, de uttryckte deras genuina glädje över att andra muslimer från olika delar av Sverige samt bred representation av muslimska organisationer besökt dem för att visa sitt stöd i en sann syskon anda.