Vi har idag vaknat till den fruktansvärda nyheten att Örebro moské satts i brand under natten. Moskén tycks till stora delar vara totalt förstörd, men lyckligtvis verkar ingen ha kommit till skada. Örebro moské har attackerats tidigare under 2014 då något kastade in flaska med brandfarligt innehåll utan att lyckas sätta moskén i brand. Våra tankar går till moskéns ledning, medlemmar och besökare. Vi kommer att bistå med det vi kan.

Denna händelse kommer inte ur ett vakuum utan en serie attacker mot moskéer sedan 2014 och blir allt mer frekventa och grövre till sin natur. Vi har påpekat hotbilden och säkerhetssituationen för landets moskéer vid ett antal tillfällen nu, vi möts likväl med en ovilja att vidta nödvändiga åtgärder från berörda myndigheter. Vi kräver nu att nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för landets moskéer.

Vi uppmanar samtliga moskéer generellt och inom FIFS specifikt att lyfta säkerhetsfrågorna på agendan i sina moskéer samt att vidta de få säkerhetsåtgärder de kan göra med sina knappa resurser.

Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Mohamed Temsamani
mohamed.temsamani@fifs.se
0760646464
Stockholm
2017-09-26