Mellan den 4-5 Juli deltog FIFS med sin ordförande Mohamed Temsamani i en europeisk konferens kring religionsfrihet konfessionellt baserad praktik med fokus på manlig omskärelse och religiös slakt. Konferensen anordnades av Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) och deras avdelning Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Till konferensen hade muslimska och judiska företrädare från fem europeiska länder bjudits in, Sverige, Danmark, Belgien, Österrike och Nederländerna. Från Sverige deltog utöver FIFS Islamiska Shia Samfundet (ISS) och Judiska församlingarna i Stockholm och Malmö.

Under konferensens gång fick deltagarna redogöra för hur situationen för konfessionell praktik ser ut och vilka utmaningar de står inför samt hur man kan tänka sig bemöta dessa. Generellt kunde man se att dessa friheter var på tillbakagång och under attack i land efter land. Både i det offentliga institutionerna och den allmänna debatten, inte allt för sällan omgärdas dessa praktiker av förbud eller vilja att förbjuda dem. Konferensdeltagarna var också ense i att mer samarbete över trosgränserna är nödvändiga för att vända denna trend.