Idag deltog FIFS med sin ordförande Mohamed Temsamani i samrådsmöte kring demokratibegreppet eller demokratikriterierna för offentlig bidragsgivning. Samrådsmötet arrangerades av myndigeheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Till detta sak råd har även en del andra civilsamhällesaktörer med varierande verksamhet bjudits in. Syfter med sakrådet är att civilsamhället en chans att ge sina synpunkter kring hur demokratikriterierna ska tillämpas vid offentligbidragsgivning. Bland det som framfördes var att myndigeheten bör förbättra tranparensen och rättssäkerheten i handläggningsprocessen för att undvika godtycklighet i besluten.