Under onsdagen den 7/6-17 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) tillsammans med övriga muslimska trossamfund den vikarierande statssekreteraren för kulturdepartementet Karin Strandås och ett par av hennes medarbetare. Mötet behandlade muslimernas situation i dagens Sverige. FIFS representerades av Mohamed Temsamani (ordf) och Mostafa Kharraki (v.ordf). FIFS representanter framförde muslimernas utmaningar både som individer, föreningar och trossamfund. En del av det som framfördes var den rasism och diskriminering som muslimer generellt och beslöjade kvinnor specifikt utsätts för. En annan utmaning som framfördes var svenska moskéer och dess säkerhet.