När FIFS nåddes av nyheten om terrorattacken mot Kronan skolan mottogs den med stor bestörtning. Därför skickade vi vår ordförande Mohamed Temsamani tillsammans med representanter för Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer påföljande dag för att överföra sina kondoleanser till offrens familjer. Under dagen besökte FIFS Lavins familj, minnesstunden för Ahmed i föreningen han var engagerad i samt besökte den allvarligt skadade studenten Wahed på sjukhuset. De blev också några intervjuer i media.