Terrorattacken mot Kronan skolan

Terrorattacken mot Kronan skolan

När FIFS nåddes av nyheten om terrorattacken mot Kronan skolan mottogs den med stor bestörtning. Därför skickade vi vår ordförande Mohamed Temsamani tillsammans med representanter för Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer påföljande dag för att överföra sina kondoleanser till offrens familjer. Under dagen besökte FIFS Lavins familj, minnesstunden för Ahmed i föreningen han var engagerad i samt besökte den allvarligt skadade studenten Wahed på sjukhuset. De blev också några intervjuer i media.

2016-04-21T18:21:53+00:00