FIFS har fått ett stort antal Koranböcker till sitt kansli. Vi delade ut en hel del till våra medlemsföreningar under årsmötet, för att lägga utom i deras moskéer så att moské besökare kan läsa ur dem. En hel del av våra medlemsföreningar fick ytterligare ett stort antal som ska ges till olika flyktingboenden då många varit i kontakt med moskéer runt om i landet och efterfrågat Koranböcker och menar att det finns stor efterfrågan från olika flyktingboenden.