Islamiska Samarbetsrådet där FIFS ingår har tillsammans tagit fram rapporten ”Säkerhet och krisberedskap i Sveriges moskéer. Rapporten lanserades på en presskonferens den 14:e oktober 2014 i Scandic Segel Plaza.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här

En alternativrapport i sammanfattning till svar på svenska regeringens nittonde, tjugonde och tjugoförsta rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.

Läs sammanfattning av rapporten här (svenska)

Du kan läsa/ladda hem rapporten i sin helhet här (engelska)